Demirören olarak yeni fikirlerin ve
yeni girişimlerin yanındayız.

A. İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:162
Çağlayan-Şişli 34387 İSTANBUL
T. 0 212 337 99 99 (Pbx)
E. info@demirorenventures.com